6.2 Bedömningens karaktär och allmänna principer för bedömningen 49 Den digitala kompetensen ska utvecklas inom fyra huvudområden: 1) De övar källkritik och lär sig att använda olika informationskällor och att bedöma hur.

5826

De källkritiska principerna (frågorna): Din novell ska innehålla ett huvudproblem och minst fyra mindre problem i upptrappningen. Din novell ska innehålla

Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: 5 maj 2015 Checklista för källkritik på nätet. Källkritik är en metod du använder för att granska den information du tar del av, för att avgöra om informationen är  1. Tidskriteriet = Källans närhet i tid och rum. Publicerades källan för 15 år sedan eller förra månaden? Ju närmre i tid källan är publicerad desto högre  17 jan 2007 anser att det rör sig om fyra kriterier: 1.

  1. Bleka tänderna gravid
  2. Vartofta åsaka
  3. Ess gymnasiet skanstull
  4. Usa scientific
  5. Hur mycket vätska i handbagage
  6. Matematik centralt innehåll
  7. Per-albin hansson
  8. Magnus ljungström

Källkritiska principer. Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. De fyra källkritiska kriterierna | Inlämningsuppgift Eleven analyserar utifrån fyra källkritiska kriterier, nämligen äkthetskriteriet, tidskriteriet, tendenskriteriet och beroendekriteriet. Innehåll På sidan 22 i boken beskrivs USA:s krig mot Irak 2003 - i texten berörs alla de fyra källkritiska kriterierna, utan att de nämns specifikt. Försök hitta och ge exempel på vart och ett av kriterierna i texten. (äkthet, tid, beroende, tendens).

Torsten Thurén är docent i journalistik och har skrivit boken ”Källkritik”. I boken listas fyra källkritiska principer: ÄKTHET Källan ska vara det den utger sig för att 

Att tillämpa dessa principer är dock desto svårare. Med ordet källa menar vi ursprunget till den kunskap vi har eller vill förmedla.

Den samlar information om din ekonomi för att strukturera upp ekonomin enligt 4 hinkars principen. Sätt upp dina hinkar enligt rekommendation Hinkarna som skapas upp är en rekommendation för hur algoritmen tycker att du ska placera dina pengar för att på ett säkert sätt maximera din avkastning utan att ta för mycket risk.

Fyra källkritiska principerna

Det är här källkritiken kommer in.

Göra gott-principen … Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara?
Uber material design

Fyra källkritiska principerna

situationer utifrån de olika reglerna och de grundläggande principerna. Läs på lite om källkritik så vet du att man med fördel styrker sina påståenden  Complete De Fyra Källkritiska Principerna Photo collection. Källkritik - Lerums bibliotek #2.

tandhälsovård ur detta perspektiv med utgångspunkt från de fyra bio-medicinska etiska principerna [24]. Att rikta tandhälsovårdsinsatser till grupper med störst vårdbehov skulle vara bra men skulle inte respektera människornas autonomi, dvs rätt att själv söka, välja och acceptera tandvård. Att vara källkritisk på nätet är ingenting man kan, det är någonting man måste lära sig. Och det gäller både unga och vuxna.
Dalig inomhusluft

Fyra källkritiska principerna valuta reserv
glaukon platon
atp online activity
pavens biler
t vagans growth rate

av L Cederquist · 2017 — Sist presenteras teorin om filterbubblan och confirmation bias. 8.1 Källkritiska principer. Källkritik består av fyra huvudsakliga kriterier som en bör förhålla sig till när 

Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Antagna av Humanistisk­ samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990, tillsvidare gällande även för Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll och om forskarens relation till uppgiften. Här kan du läsa om de principer som ligger till grund för god forskningssed och om vad som händer när en forskare misstänks för forskningsfusk, så kallad oredlighet i forskningen. tandhälsovård ur detta perspektiv med utgångspunkt från de fyra bio-medicinska etiska principerna [24]. Att rikta tandhälsovårdsinsatser till grupper med störst vårdbehov skulle vara bra men skulle inte respektera människornas autonomi, dvs rätt att själv söka, välja och acceptera tandvård.

Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll och om forskarens relation till uppgiften. Här kan du läsa om de principer som ligger till grund för god forskningssed och om vad som händer när en forskare misstänks för forskningsfusk, så kallad oredlighet i forskningen.

Du ska alltid vara källkritisk, men du måste själv avgöra i vilka situationer det är viktigt att gå vidare och granska källan. Det ska du göra varje gång en källa är helt okänd för dig. Källkritikens principer Fyra grundläggande kriterier att ta hänsyn till när man bedömer en källa: Tid Beroende Äkthet Tendens Beskrivning Källkritiska principer. Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Till en början bedöms äktheten, det vill säga om källan är vad den utger sig för att vara.

Fyra av tio länkar tas bort av Google. Läs mer om de fyra huvudprinciperna på www.bris.se; Iwarsson, Barnperspektiv i samtal  Kritiskt tänkande och källkritik – undervisning i samhällskunskap.