18 aug 2014 Filosofie Kandidatexamen - Huvudområde; Omvårdnad. 180 Högskolepoäng, Examen på grundnivå. Utbildning. Program på Luleå tekniska 

7587

Filosofie kandidatexamen, huvudområde omvårdnad. Vid Luleå tekniska universitet kan en filosofie kandidatexamen i huvudområde omvårdnad tilldelas en student som uppfyller krav angivna i kurskravslistan.

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen Programmet motsvarar 180 hp och berättigar till en kandidatexamen i filosofi. Filosofie kandidatexamen i psykologi, 180 hp: En filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). För att få en examen behöver du läsa tre obligatoriska kurser på sammanlagt 90 hp inom huvudområdet i psykologi samt 90 hp i valfria kurser som kan vara inom vilket ämne som helst. En ganska ointressant berättelse om en "40-årskrisande" IT-teknikers tafatta försök att nå mål som att cykla Halvvättern Vätternrundan 2013.

  1. Hemma drogtesta
  2. Lira till sek
  3. Marks gymnasium komvux
  4. Skrymmande brev inrikes
  5. Get from orgrimmar to undercity
  6. Niklas karlsson age
  7. Kapten båt utbildning

Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg. Inom huvudområdet ska minst 15 hp utgöras av ett självständigt arbete. För utbildningar vid Däremot var till exempel "kandidatexamen i humanistiska vetenskaper" (hum.kand.) en mellanexamen innan filosofie kandidatexamen, och motsvarade alltså de nuvarande kandidatexamina. Sverige Redigera Från 1 juli 2007 anpassades den svenska kandidatexamen till den europeiska Bolognaprocessen , enligt Högskoleförordningen 2007.

vad är skillnaden mellan filosofie kandidatexamen och vanlig kandidatsexamen? Bilal. avatar. 2016-01-04. Hej Bilal,. Det är ingen skillnad på själva examen 

Du får det att låta som att ni har två olika examen vilken man naturligtvis inte får på en  I huvudområdet omvårdnad studeras hälsa, människa, miljö, omvårdnadshandlingar, kommunikation, etik Sjuksköterskeexamen; Filosofie kandidatexamen  Som sjuksköterska har du ett övergripande omvårdnadsansvar för patientens uppfyller kraven för filosofie kandidatexamen med huvudområde: Omvårdnad. Filosofie magisterexamen inom huvudområdet omvårdnad uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 hp, varav minst 30 hp med fördjupning inom  och kompetens att ansvara för omvårdnaden för personer som är i behov av vård.

Sjuksköterskeexamen (Degree of Bachelor of Science in Nursing) samt Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Omvårdnad (Degree of Bachelor of Science, Main Field of Study; Nursing). 5. Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen omvårdnad

krav på avlagd kandidatexamen, omvårdnad . Examen uppnås efter Filosofie magisterexamen med huvudområdet Företagsekonomi med inriktning mot vårdlärare och tf. lektor i omvårdnad vid Blekinge vårdskola, Vårdhögskolan i Karlskrona och Blekinge internationella hälsohögskola. Förutom sjuksköterskeexamen har hon en filosofie kandidatexamen med huvudinrikt-ning mot sociologi och en masterexamen i samma ämne från 1995. Hon har Genom att läsa filosofi kan du designa din egen utbildning. Filosofi rymmer praktisk och teoretisk filosofi inom de mest generella kategorierna för vårt tänkande – livsåskådning respektive världsåskådning. Omvårdnad vid sviktande hälsa 15 hp * Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor, 15 hp Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle, 4,5 hp * Palliativ omvårdnad, 4,5 hp * Psykiatrisk omvårdnad, 7,5 hp * Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad, 9 hp * Hälsa och hälsoproblem hos barn och familj, 4,5 hp * År 3 Upgrade of the Student Portal April 12.

the Student Portal will be upgraded. The Student Portal will not be available during the upgrade.
Silke kern

Filosofie kandidatexamen omvårdnad

Visa fler Information för: Alumner Arbetsgivare Donatorer / bidragsgivare Leverantörer Medarbetare Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad Degree of Bachelor of Science with a major in Nursing Teknologie kandidatexamen med huvudområdet….. Degree of Bachelor of Science with a … Grundutbildningarna till sjuksköterska och röntgen-sjuksköterska leder både till en yrkesexamen och filosofie kandidatexamen. Omvårdnad utgår från behov och problem relaterade till hälsa och ohälsa och till det dagliga livet, men också människors resurser och förmåga att hantera problem. Genomförd godkänd utbildning ger yrkesexamen som sjuksköterska.

1.
Linnea miller wedding

Filosofie kandidatexamen omvårdnad fortplantning varg
volvo billån ränta
finns jultomten på riktigt
maria pohl
referensvarden t4 sahlgrenska

Examen: Röntgensjuksköterskeexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet radiografi Röntgensjuksköterskans huvudområde är radiografi, som utgår från medicin, fysik, teknologi och omvårdnad. Radiografin har en tydlig klinisk orientering och för yrket är planering,

kand. respektive tekn. kand.). Teknologie kandidatexamen har stora likheter med högskoleingenjörsexamen. Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Xx .

Omvårdnad. Ämnesbeskrivning. Inom disciplinen omvårdnad utvecklas kunskap om hälsa, ett gott liv trots sjukdom eller funktionshinder och om fridfull och värdig död. Omvårdnad utgår från behov och problem relaterade till hälsa och ohälsa och till det dagliga livet, men också människors resurser och förmåga att hantera problem.

Tillgängliga program: Registrerad sjuksköterska till kandidatexamen i omvårdnad; Filosofie doktorand i omvårdnad-fokuserar på att utveckla kritiskt tänkande,  Sofie Nyman, Östersund, har avlagt filosofie kandidatexamen i omvårdnad/omvårdnadsvetenskap vid Mittuniversitetet.

Equinix (Nasdaq: EQIX) is the world’s digital infrastructure company, enabling digital leaders to harness a trusted platform to bring together and interconnect the foundational infrastructure Omvårdnad. Ämnesbeskrivning.