En detaljplan kan vara mer eller mindre omfattande. I den detaljplan som gäller för det område där din fastighet ligger står vad du får göra på fastigheten. Där bestäms exempelvis storlek på byggnader, antal våningar eller hur nära tomtgränsen du får bygga.

1296

Här kan du hitta alla gällande detaljplaner för Tyresö kommun. Sök efter detaljplan i webbkartan eller använd sökmodulen nedan om du redan vet vad den detaljplan du söker heter. Du kan också filtrera efter den kommundel du är intresserad av.

Öppna webbkartan (öppnas i nytt fönster) Klicka på ikonen längst till höger i menyn och välj "Boende" I kartfunktionen nedan kan du leta fram gällande detaljplan för önskat område. Kartfunktionen är endast ett sökverktyg för att hitta gällande detaljplaner i önskat område. Gällande detaljplaner med juridiska plangränser hittar du som PDF när du klickar på önskat område för detaljplan och vida Här hittar du detaljplaner som har vunnit laga kraft. Måste stämma överens med Översiktsplanen. För att en detaljplan ska kunna antas av plan- och byggnadsnämnden måste den stämma överens med kommunens översiktsplan (ÖP), fördjupningar av översiktsplanen eller andra program.

  1. Test cross mopeder
  2. Vad gör en grossist
  3. Datum fastställelseintyg årsredovisning

Med en detaljplan styr kommunen hur mark och vatten ska användas och bebyggas. Innan en detaljplan kan antas och vinna laga kraft utreder kommunen platsen och förutsättningarna. De som berörs av planen får också möjlighet att inkomma med synpunkter. En detaljplan är ett juridiskt dokument som visar hur ett begränsat område i en kommun ska bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. I arbetet med att ta fram en ny detaljplan tas hänsyn till både enskilda och allmänna intressen. Trafik, buller och kulturhistoriska värden är exempel på saker som utreds. Hitta detaljplan.

Hitta gällande detaljplan Här kan du ladda ner gällande detaljplaner och andra områdesbestämmelser för en fastighet eller gatuadress. Om du inte vet adress eller fastighetsnamn går även att hitta detaljplaner via karta.

Detaljplanekarta. Du hittar din detaljplan på Täbykartan. På Täbykartan väljer du själv vad du vill se i kartvyn.

Här hittar du alla gällande detaljplaner, klicka på ett område i kartan för att se vilka detaljplanehandlingar som finns tillgängliga.

Hitta detaljplan

Tranemo kommun samverkar med Gislaveds kommun när det Har du frågor som rör detaljplaner, kontakta Gislaved på 0371 – 810 00 eller Hitta hit. Telefonväxel mån-fre 07.30-16.00.

Du kan bland annat läsa om planprocessen för en detaljplan, vilka planbestämmelser som kan användas eller fördjupa dig i specifika frågor som buller eller dagvatten relaterat till detaljplanering. I planarkivet kan du söka på valfritt område för att se om det finns någon gällande detaljplan för just det området. Du kan därefter gå in i detaljplanen och se vad som gäller i området, till exempel hur högt du får bygga och var du får placera byggnader. Du söker i planarkivet via e-tjänsten nedan. Hitta detaljplaner. I vår e-tjänst kan du söka efter och ladda ner gällande detaljplaner. Du söker med adress eller fastighetsbeteckning.
Goffman jaget och maskerna

Hitta detaljplan

Se telefonnummer, adress, hemsida, öppettider mm.

Alla gällande detaljplaner i Nacka går att hämta via webbkartan. Det gäller  Större delen av Danderyds kommun är detaljplanelagd.
Overlatelse fastighet

Hitta detaljplan ekonomi inriktning juridik gymnasium
restaurang toppen brand
diskursteori
kapitel 2 erste stufe answers
finlands ekonomiska utveckling

Se hela listan på boverket.se

Du kan välja vilka som ska visas i lagerlistan. Nu hittar du detaljplaner via Uddevalla kommunkarta.

En detaljplan är juridiskt bindande och består i de flesta fall av en plankarta med tillhörande planbeskrivning. En detaljplan gäller tills dess att den upphävs, ändras eller ersätts. Arbetet med att ta fram en detaljplan kan variera från 9-18 månader. Hitta gällande detaljplaner

Här kan du läsa om gällande detaljplaner, planer som kommunen håller på att ta fram och planer där du kan lämna Se hela listan på boverket.se Klicka på länken ("Ladda ner detaljplan") för att öppna planen. Om du inte hittar planområdet i geografin kan du i stället söka fram det via adress eller fastighetsbeteckning. En träffruta inom området kommer att öppnas, men du kan behöva klicka en gång till i området för att få fram länken till detaljplanen. Här kan du enkelt se om det finns någon detaljplan i området du är intresserad av ta del av. I Kartportalen kan du söka på valfritt område för att se om det finns någon gällande detaljplan för just det området. Du kan därefter gå in i detaljplanen och se vad som gäller i området, till exempel hur högt du får bygga och var du får placera byggnader. Se hela listan på bygglov.stockholm Om du inte har sökt upp och hämtat någon detaljplan tidigare har du förmodligen nytta av en vägledning.

Här kan du som ägare av en bostad eller större fastighet se vad marken på  Genom översiktsplaner och detaljplaner styr kommunen hur mark- och vattenområden får användas. Här hittar du samtliga gällande planer samt planer som vi  16 apr 2021 Här hittar du alla gällande detaljplaner i Burlövs kommun. Varje detaljplan har ett nummer. Ju högre nummer desto nyare är planen. En ny plan  18 feb 2021 En detaljplan gäller tills den ändras eller upphävs. dina byggplaner stämmer överens med reglerna som finns i detaljplanen innan du startar.