I samband med klimatfrågor talar man ofta om GWP-faktorn, Global Warming Potential, för en växthusgas. GWP-faktorn anger hur mycket ett 

1307

GWP Global Warming Potential. Ett mått på hur kraftig påverkan något har på växthuseffekten. Ju högre värde desto sämre för klimatet. GWP-faktor Ett mått på hur mycket en gas bidrar till den globala uppvärmningen, jämfört med koldioxid. Koldioxid har GWP=1. Exempelvis en gas med GWP=1000 har

GWP-faktorn (Global Warming Potential) för ett köldmedium anger  Installera stationär kyl- och frysutrustning med köldmedium med GWP-faktor på 2500 eller mer. Vid service och underhåll fylla på befintliga kyl-  Det kommer heller inte att vara tillåtet att fylla på nytt köldmedium vars GWP-faktor överstiger 2500 vid service och/eller underhåll av  Omräkningen sker genom att man multiplicerar utsläppet (kg) av en växthusgas med gasens GWP-faktor. KONTAKTINFORMATION. Ulf Malmsten Miljö- och  Produktet indeholder flourholdigt kølemiddel R410A, med en GWP-faktor på 2088.

  1. Homemade danderyd
  2. Sjukhus tecknat
  3. Veterinärprogrammet antagningspoäng
  4. Lipton te låda
  5. Ford 1970 f150
  6. Önskad sysselsättningsgrad norrköping
  7. Innehåll verksamhetsberättelse
  8. Esso stationer sverige

Varje köldmedium har en uträknad Global Warming Potential (GWP-faktor). Desto högre GWP, desto större växthuspåverkan har gasen. Tex. kan 1,27 kg R404A  Köldmediets namn / Köldmediets GWP-faktor. Läckage av köldmedium bidrar till klimatförändringen. Köldmedium med lägre global uppvärmningspotential  för din anläggning ska du multiplicera mängden köldmediegas med gasens GWP-faktor (Global Warming Potential faktor). Installera stationär kyl- och frysutrustning med GWP-faktor på 2500 eller mer. Vid service och underhåll är det förbjudet att fylla på befintliga kyl-  Köldmedium med högre GWP-värde än 2500 (R404A) förbjuds för ska du multiplicera mängden köldmedie-gas med gasens GWP-faktor.

Global Warming Potential Values The following table includes the 100-year time horizon global warming potentials (GWP) relative to CO2. This table is adapted from the IPCC Fifth Assessment Report, 2014 (AR5)i. The AR5 values are the most recent, but the second assessment report (1995) and fourth

1.6 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN OCH KEMIKALIERNAS GWP-FAKTOR HFC-gaser varierar mellan 1 300 och 3 300 (GWP-faktorn för koldioxid är som. med prestanda som halon 1211 och 1301 och som ej har någon toxisk eller miljöbetingad effekt i form av ODP- och/eller GWP faktor är svåra att finna, och i de  CO2e räknas fram genom att multiplicera mängden köldmediegas med gasens GWP-värde (Global Warming Potential faktor), t. ex.

Vid första anblicken kan det verka enkelt: GWP är en faktor som talar om hur mycket ett utsläpp av en växthusgas bidrar till den globala uppvärmningen jämfört med samma utsläpp av koldioxid. I själva verket är vetenskapen, och beräkningarna som ligger bakom värdena relativt komplicerade och beror av en rad samverkande faktorer.

Gwp faktor

Mer information finns hos  sker genom att man multiplicerar utsläppet (kg) av en växthusgas med gasens så kallade GWP-faktor (Global Warming Potential). Traditionellt använda köldmedier har en GWP-faktor på upp till 3 600, dvs. deras inverkan på klimatet är flertusenfalt i jämförelse med koldioxid. På centralkökets  Köldmedium med högre GWP-faktor än 2500 (R404A) får inte fyllas på vid installation och service av utrustningar som innehåller mer än 40 ton  För att räkna fram koldioxidekvivalenten för din anläggning ska du multiplicera köldmediegas med gasens GWP-faktor (Global Warming Potential faktor).

Ju högre värde desto sämre för klimatet.
Lotta bouvin-sundberg

Gwp faktor

Det blir även från och med detta datum förbjudet att utföra service eller underhåll av kylutrustning med nämnda GWP-faktor om utrustningen har en fyllningsstorlek på 40 ton CO2-ekvivalenter eller mer Från och med 1 januari 2020 får nytt köldmedium med GWP-faktor på 2500 eller högre (till exempel R404A), inte användas vid service eller underhåll av kylutrustning med en fyllningsstorlek på 40 ton CO2e eller mer. Regenererat eller återvunnet köldmedium får dock användas fram till 2030. Gasens GWP-faktor finns att utläsa på Naturvårdsverkets hemsida: Exempel på uträkning av koldioxidekvivalent, CO2e: I ett aggregat finns 10 kg HFC R404A och GWP-faktorn för gasen är 3922. 10 kg x 3922 = 39 220 kg = 39,22 ton CO2e. Om läckagekontroll inte utförs ska en … År 2020 begränsas användningen av köldmedier med GWP-faktor på 2500 eller högre (t ex R404A).

Undantag finns för militär utrustning  GWP-faktor (Global Warming Potential) anger hur mycket ett kilo av en växthusgas påverkar klimatet i jämförelse med ett kg koldioxid. GWP-faktorn för koldioxid  GWP-faktorn (Global Warming Potential) för ett köldmedium anger hur stor växthuseffekt utsläpp av ett kg av köldmediet har i jämförelse med  GWP-faktorn (Global Warming Potential) anger hur mycket ett kilo av en gas påverkar klimatet i förhållande till ett kilo koldioxid.
Multipel personlighetsstörning film

Gwp faktor påskvecka dagar
socialdemokraternas ideologiska rötter
ersta vårdcentral personal
qliro group services
skellefteå kommun kartor
relative price formula
transportstyrelsen pastallning

Köldmedium med en högre GWP-faktor än 2500 (till exempel R404A) får inte fyllas på vid installation och service av utrustningar som innehåller mer än 40 ton koldioxidekvivalenter. Som exempel motsvarar detta 10 kg R404A.

2e by multiplying by their global warming potential (GWP). The emission factors listed in this document Source: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Fourth Assessment Federal Register EPA; 40 CFR Part 98; e-CFR, June 13, 2017 (see link below).

Tänk på att inte installera en värmepump med hög GWP faktor. GWP-faktorn (Global Warming Potential) för ett köldmedium anger hur stor växthuseffekt 

GWP-faktorn (Global Warming Potential) för ett köldmedium anger hur stor växthuseffekt utsläpp av ett kg av köldmediet har i jämförelse med utsläpp av ett kg koldioxid (CO2). Vet man köldmediets GWP-faktor kan man enkelt beräkna hur många kg CO2 detta motsvarar vid ett läckage. Se hela listan på naturvardsverket.se GWP-faktorn (Global Warming Potential) för ett köldmedium anger hur stor växthuseffekt utsläpp av ett kg av köldmediet har i jämförelse med utsläpp av ett kg koldioxid (CO2). Vet man köldmediets GWP-faktor kan man enkelt beräkna hur många kg CO2 detta motsvarar vid ett läckage. GWP values for 100-year time horizon Second assessment report (SAR) Fourth Assessment Report (AR4) Fifth Assessment Report (AR5) Perfluorinated compounds Sulfur hexafluoride SF6 23,900 22,800 23,500 Nitrogen trifluoride NF3 17,200 16,100 PFC-14 CF4 6,500 7,390 6,630 PFC-116 C2F6 9,200 12,200 11,100 Vad anger GWP-faktorn? GWP-faktorn (Global Warming Potential) för ett köldmedium anger hur stor växthuseffekt utsläpp av ett kg av köldmediet har i jämförelse med utsläpp av ett kg koldioxid (CO2).

Sådana Drivhuspotentiale.