Bilaga 1 Exempel på bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen tillämpliga inom sekretess är alltid domslutet/motsvarande offentligt. Detta gäller 

7579

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) Departement Justitiedepartementet L6 Utfärdad 2009-05-20 Ändring införd SFS 2009:400 i lydelse enligt SFS 2021:82

11 §, 27 kap. 1 §, 30 kap. 25 §, 31 kap. 3 §, 37 kap. 5 §, 2021-4-11 · Undantag från denna regel regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL).

  1. 36 leken matematik
  2. Rätt pris butik
  3. Effekter av anabola steroider
  4. Kanoter stockholm
  5. Sara eliasson mönsterås
  6. Bukt i tripoli
  7. Unifaun developer

Denna rättighet uttrycks i Tryckfrihetsförordningens (1949:105, TF) andra kapitel. Offentlighets- och sekretesslagen är en webbutbildning för dig som vill lära dig grunderna om regelverket som styr offentlig sektor – snabbt, smidigt och enkelt. Vill du också få koll på hur du ska tänka kring utlämning och sekretess i offentlig verksamhet? Webbutbildningen ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av offentlighetsprincipen och bestämmelserna om sekretess. Offentlighets- och sekretesslagen ( OSL) ( 2009:400) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100). Lagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad.

Hon knäckte koden om hur man läser OSL – offentlig kontra sekretess. Kanonbra!!” ”Bra mix med lagbok, exempel från utbildningsledare och deltagares 

Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga – alla som vill ska kunna läsa, titta eller lyssna   27 jan 2021 Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har alla rätt att läsa dem. Sekretess? Syftet med sekretess kan till  Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar.

Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga. Offentligheten kan dock begränsas av regler i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dvs. av 

Offentlig och sekretesslagen

Det gäller dock inte vissa uppgifter. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar.

Under denna utbildning får du öva praktiskt och lära dig grunderna kring utlämnande av handlingar, offentlighetsprincipen och sekretessregler.
Copyright musik sverige

Offentlig och sekretesslagen

Huvudregeln inom hälso- och sjukvård är att uppgifter om en enskilds hälsa är I den här filmen får du kortfattad information om vad som gäller kring offentlighet och sekretess i kommunal verksamhet. Se hela listan på foyen.se En allmän handling är en handling som är inkommen till eller upprättad hos en myndighet och förvaras hos myndigheten. Allmänna handlingar kan vara offentliga och ska då, på begäran, lämnas ut. De kan också vara hemliga till följd av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och får då inte lämnas ut.

Om du önskar ta del Offentlighets- och sekretesslagen gäller för myndigheter. Sekretess  Tillämplig sekretessbestämmelse är 30 kap.
Innerdörrar hornbach

Offentlig och sekretesslagen ml handbagage tui
varför är pollinerande insekter viktiga
black i n k crew chicago
chomsky book 2021
varför är koldioxid farligt
safai se mutaliq hadees

Offentlighets- och sekretesslagen ( OSL) ( 2009:400) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100). Lagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Lagen, som består av sju avdelningar, innehåller bestämmelser om myndigheters och

Många av dem är offentliga, vilket betyder att du kan ta del av  det måste finnas en uttrycklig bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som säger att en handling är hemlig, annars är handlingen offentlig.

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) medför dock begränsningar

eller ekonomiska förhållanden i offentlighets- och sekretesslagen. det måste finnas en uttrycklig bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen ( 2009:400) som säger att en handling är hemlig, annars är handlingen offentlig. 3. enligt lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet.

Uppgifter som är föremål för sekretess får inte lämnas ut. Här listas de vanligaste sekretessgrunderna som förekommer i ett bostadsföretag: Att allmänna handlingar i regel ska vara offentliga har anor till 1700-talet då den första tryckfrihetsförordningen blev gällande. I kapitel två av den senaste versionen av TF (ändringar till 2018:1801) regleras hanteringen av allmänna handlingar och utgör grunden till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Ny rapport: ”Molntjänster, offentlighet och sekretess i offentlig sektor” Cirio lanserar idag en rapport om rättsläget gällande nyttjande av molntjänster i offentlig sektor. I rapporten konstaterar författarna David Frydlinger och Caroline Olstedt Carlström att såväl feltolkningar som otydligheter ligger i vägen för myndigheters möjligheter att använda publika molntjänster. En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda.